zss


Myspace Generators
Znalezione obrazy dla zapytania szkoła gify
Idź do spisu treści

Menu główne

Zespół Szkół Specjalnych jest placówką, która obejmuje zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi dzieci przebywające
na leczeniu i rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, z siedzibą w Kielcach.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna z:

   - Oddziałem Przedszkolnym,
   - Zespołem Rewalidacyjno-Wychowawczym,
   -
Zespołem Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych;

  • Liceum Ogólnokształcące Specjalne.

   W placówce podejmowane są działania wychowawcze mające na celu przyspieszenie procesu aklimatyzacji uczniów w nowym środowisku. Organizuje się wiele zajęć pozalekcyjnych integrujących grupę rówieśniczą oraz umożliwiających rozwój zainteresowań. Wychowankowie mogą współdecydować
o sposobie spędzania czasu wolnego. Mają możliwość udziału
w życiu kulturalnym i społecznym szkoły. Redagują i wydają
co miesiąc gazetkę szkolną Kurier Sanatoryjny.Wszystkie działania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane w naszej placówce mają na celu wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie
im ciągłości nauczania.


 
 
 
 
 
 
 
 
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego